Obchodné meno: Masmee, s.r.o.
IČO: 55 846 947
DIČ: 21 22 11 65 90
Sídlo: Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika
Zapísaná: v OR SR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 46908/P
za ktorú koná: Lucia Pavlíková (zodp. vedúci) a Damián Stolár
SK NACE: 96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Prevádzka:

 • Dukelská 77/79,  08701 Giraltovce, Slovenská republika Masérsky salón Masmee
 • Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika Wellness Masvital & Masáže

Kontakty:

Email: info@masmee.sk

Webstránka:

Druh prevádzky: Wellness & masážny salón

(ďalej len „Predávajúci”)

Tento dokument obsahuje úplne znenie záväzných podmienok využívania Darčekových poukazov/kariet spoločnosti Masmee, s.r.o. (Wellness Masvital) www.masvital.sk

 

 1. Vystavovateľom darčekových poukazov je obchodná spoločnosť  ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu a internetového obchodu www.masvital.sk,
 2. Darčekové poukazy sú vystavené:
  1. v hodnotách: 30 €, 35 €, 50 €, 55 €, 100 €, 200 €
  2. na konkrétne ponúkané služby z aktuálneho cenníka služieb podľa cenníkových cien.
  3. v hodnote zadanej klientom
 3. Darčekové poukazy je možné zakúpiť:
  1. osobne na prevádzke (Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec)
  2. v internetovom obchode www.masvital.sk
  3. Po výbere príslušnej varianty Darčekového poukazu a jeho vložení do nákupného košíka, zvolí zákazník spôsob úhrady za Darčekový poukaz. Cena Darčekového poukazu v € je zhodná s peňažnou hodnotou uvedenou na vybranej variante Darčekového poukazu. Po vykonaní úhrady Darčekového poukazu obdrží Zákazník príslušný Darčekový poukaz na uvedený e-mail v procese nákupu. Je možné poslať Darčekový poukaz Zákazníkovi alebo priamo obdarovanej osobe. Kúpa Darčekového poukazu sa riadi Obchodnými podmienkami spoločnosti Masmee, s.r.o. pre nákup tovaru z internetového obchodu www.masvital.sk.
 4. Darčekový poukaz je možné použiť iba na služby z ponuky služieb Wellness Masvital www.masvital.sk. 
 5. Darčekový poukaz nie je možné použiť na nákup tovaru z iného internetového obchodu než www.masvital.sk.
 6. Trvanie platnosti Darčekového poukazu je časovo obmedzené na 6 mesiacov odo dňa od jeho vystavenia. Dátum konca platnosti Darčekového poukazu je vyznačený na prednej strane Darčekového poukazu. 
 7. Darčekový poukaz sa po uplynutí doby trvania svojej platnosti stáva neplatným a nie je možné ho ďalej použiť na účely úhrady služieb. 
 8. Zákazník nemá nárok na vrátenie alebo preplatenie expirovaného a/alebo nevyužitého Darčekového poukazu.
 9. Zakúpením Darčekového poukazu súhlasí zákazník s týmito podmienkami použitia Darčekových poukazov vystavených spoločnosťou Masmee, s.r.o..

 

V Podolínci 27.11. 2023