Obchodné meno: Masmee, s.r.o.
IČO: 55 846 947
DIČ: 21 22 11 65 90
Sídlo: Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika
Zapísaná: v OR SR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 46908/P
za ktorú koná: Lucia Pavlíková (zodp. vedúci) a Damián Stolár
SK NACE: 96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Prevádzka:

  • Dukelská 77/79,  08701 Giraltovce, Slovenská republika Masérsky salón Masmee
  • Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika Wellness Masvital & Masáže

Kontakty:

Email: info@masmee.sk

Webstránka:

Druh prevádzky: Wellness & masážny salón

(ďalej len „Predávajúci”)