Aktuálne informácie pre objednávanie

Milí naši zákazníci,

od 17.10.2022 funguje náš wellness len na základe objednávok.
Termíny sú stále platné na Vami dohodnutú hodinu a pri meškaní či nezrušení termínu v stanovenej časovej lehote platia nižšie spomenuté pravidlá.

  • Pri meškaní 20 minút do wellnessu bude zaúčtovaná ďaľšia hodina wellnessu na osobu.
  • Pri meškaní, ale odídení v čase v akom mali reálne odísť, ostáva cena nezmenená.

Rušenie objednávok:

  • Ak je objednávka robená v predstihu, je možné procedúru zrušiť deň vopred do 18:00.
  • Ak je objednávka robená na wellness alebo masáž v ten istý deň, v aký bude procedúra vykonávaná, rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 2hodiny pred začatím objednávky (napr. rezervácia bola urobená o 13:00 na ten istý deň na 18:00. Zrušenie je možné v ten istý deň, najneskôr do 16:00).
  • Ak zákazník nezruší objednávku deň vopred do 18:00 ak sa objednával dopredu, alebo ak sa objednal v daný deň a nezruší objednávku najneskôr 2 hodiny vopred, bude zákazník pri budúcej návšteve platiť kauciu za nedodržanie/nezrušenie objednávky v hodnote zvolenej a objednanej služby.
  • Rezervácia je u nás záväzná, čo znamená, že ak zákazník najneskôr 2 hodiny pred procedúrou neohlási zmenu objednávky (počet osôb), bude zákazník platiť plnú sumu za taký počet osôb, ktorý si vopred objednal (napr. wellness bol objednaný pre 4 osoby na 19:00. Ak sa neohlási zmena počtu osôb najneskôr do 17:00 a prídu len 2 osoby namiesto 4-och, platba bude musieť byť vykonaná v plnom počte pre 4 osoby ako bolo udávané pri objednávke).